Szukaj
Nowości

Strona 1 z 5  > >>

wrz 29, 2014

Dnia 20 września 2014 roku zmarł Thomas Dzieciaszek, syn Henryka i wnuk Antoniego Dzieciaszka. Pokój Jego Pamięci.

sie 17, 2014

Dnia 15 sierpnia 2014 roku zmarł Marian Dzieciaszek, syn Kazimierza i wnuk Franciszka Dzieciaszka. Pokój Jego Pamięci.

sty 11, 2014

Dnia 10 grudnia 2013 roku zmarł Stanisław Adam Kozerawski, wnuk Heleny Kozerawskiej i prawnuk Hipolita Dzieciaszka. Pokój Jego Pamięci.

Kontakt
Administrator strony
Jerzy Dzieciaszek
Email: info@dzieciaszek.com

Jesteś tutaj: Strona główna » Historia rodziny » Wincenty - nestor rodu

Wincenty - nestor rodu

 

Wincenty Dzieciaszek żył w XVIII wieku. W rejestrze ludności Parafii Parzymieskiej z 1790 roku, ma lat pięćdziesiąt, więc można przyjąć, że urodził się około 1740 roku. Jego żoną była Franciszka o nieznanym nazwisku panieńskim,  najprawdopodobniej również z Parzymiech. Trudnił się pracą na roli (chyba).

Ciekawe, że możemy go uważać za prawdziwego nestora rodu. Wszystkie odnalezione linie Dzieciaszków wywodzą się od Wincentego. Wszyscy żyjący dziś Dzieciaszkowie są jego potomkami! Wincenty należy do najstarszego pokolenia, o którym wiemy z dokumentów, że używało nazwiska Dzieciaszek. Od niego liczę kolejne pokolenia. Wincenty jest jedynym z dwóch przedstawicieli pokolenia 1 (pierwszego). Drugim jest jego młodszy brat Tomasz.

Wincenty miał czterech synów – Jana, Grzegorza, Szymona i Mikołaja. Szymon i Mikołaj, jak wynika z ich aktów zgonów, byli niewątpliwie synami Wincentego i Franciszki. Pozostali dwaj długo byli dla mnie niepewni. Jana uważałem np. za młodszego brata Wincentego, a nie za jego syna.

Kluczowym do ustalenia pokrewieństwa okazał się akt ślubu Jana Grabarka i Konstancji Dzieciaszek z roku 1811. Konstancja była sierotą mieszkającą przy „rodzonych stryjach” Grzegorzu i Szymonie. Ciekawe, że wymienieni są obaj – czyżby mieli jedno gospodarstwo, mimo, że obaj byli żonaci i mieli dzieci? Niemniej akt ten potwierdza, że obaj byli rodzonymi braćmi, a Konstancja była córką jeszcze jednego brata. Świadkiem na tym ślubie był również Mikołaj, a więc Konstancja musiała być córką czwartego, nieżyjącego już brata. Jedynym pasującym jest Jan.

Potem odnalazłem jeszcze akt ślubu Mateusza Troczki i Julianny Dzieciaszek z 1837 roku. Świadkiem na tym ślubie był Tomasz Dzieciaszek, o którym ksiądz napisał, że był bratem stryjecznym Julianny. Tomasz był synem Jana, a Julianna córką Mikołaja. W ten sposób zostało potwierdzone, że Jan i Mikołaj byli braćmi.

Pozostawiłem cały ten powyższy opis ustalania synów Wincentego, żeby pokazać jak złożona jest to materia. Wspomniane już rejestry ludności z 1790 i 1791 roku explicite definiują Jana i Grzegorza jako synów Wincentego. Ale rejestry te uzyskałem dopiero na początku 2017 roku, a więc dużo później niż akty metrykalne XIX wieczne.

Rejestr ludności z 1790 roku podaje następujące osoby mieszkające w jednej z dwóch chałup zamieszkałych przez Dzieciaszków:

Wincenty Dziecioszek Żeniaty lat 50
Franciszka Żona Jego lat 45
Jan Syn Żeniaty lat 30
Małgorzata Żona Jego lat 25
Grzegorz Syn lat 26
Mikołaj Syn lat 19
Gertruda Córka lat 18
Maryanna Córka lat 10

Dokładnie te same osoby przedstawia rejestr z 1791 roku, tylko młodsze dzieci mają podany ten sam wiek co w rejestrze z 1790 roku, zaś starsze osoby są o rok starsze.

Jedynym, którego brakuje w tym spisie jest Szymon, skądinąd potwierdzony jako syn Wincentego w wielu innych dokumentach. Mogło to być przeoczenie księdza plebana Karola Wolskiego, spisującego osoby mieszkające w Parzymiechach. Ale brak również Szymona w następnym spisie z 1791 roku. Znajdujemy natomiast Szymona, dwudziestotrzyletniego młodziana, choć bez podanego nazwiska jako ”lokaja służebnego” na dworze dziedzica Jaśnie Pana Pawła Błeszyńskiego. Czy był to Szymon Dzieciaszek? Jest to tylko hipoteza, ale całkiem uprawniona. Oznaczałoby to, że Dzieciaszkowie już wtedy byli związani ze służbą dworską.

Czterej wymienieni wyżej synowie Wincentego założyli rodziny, mieli dzieci i zapoczątkowali cztery „linie rodu Dzieciaszków”, które kolejno omawiam poniżej. Wszyscy czterej stanowią pokolenie 2 (drugie).

Córka Gertruda (ok. 1773 roku) nie dożyła prawdopodobnie roku 1808, od kiedy zostały wprowadzone na stałe księgi metrykalne, bo nigdzie w tych księgach nie znalazłem jej śladu.

Druga córka Maryanna (ok. 1781 roku) wyszła za mąż za Tomasza Dankowiaka i miała z nim co najmniej dwoje dzieci – Akexego (ok. 1812) i Jana (1815). Zachował się akt zgonu Alexego Dankowiaka z 1814 roku, który wymienia jako matkę Maryannę z Dzieciaszków. Zgon zgłosili Szymon i Mikołaj Dzieciaszkowie zapisani jako wujowie zmarłego, czyli Maryanna była ich siostrą. Ciekawostką jest, że gdy zmarł liczący półtora roku Alexy, jego ojciec miał 75 (!) lat a matka 39 lat.

Wsród zachowanych XIX-wiecznych aktów metrykalnych znalazłem dwa pośrednio odnoszące się do Katarzyny Dzieciaszek. Problem w tym, iż z jednego wynika, że Katarzyna była żoną Idzi Bednarczyka, a z drugiego, że była żoną Antoniego Jarosza. Również daty urodzenia sa dość rozbieżne. Oznacza to, że były dwie Katarzyny, ale nie ma żadnych wskazówek, czyimi były córkami. Wobec tego arbitralnie starszą Katarzynę (ok. 1784 rok) przypisałem Wincentemu, a młodszą jego synowi Janowi. Możliwe również,że jedna z nich była córką Tomasza. Tego już nigdy nie potwierdzimy.

Katarzyna (ok. 1784 roku) wyszła za mąż za Idziego Bednarczyka i miała z nim co najmniej córkę Maryannę (1810 rok).

Nie ma żadnych pewnych śladów istnienia dalszego rodzeństwa Wincentego poza opisanym już Tomaszem, choć w tych czasach miało się po prostu liczne rodzeństwo. Możliwe, że pozostali bracia, jeśli istnieli, zmarli w dzieciństwie. Siostry natomiast mogły ciągle mieszkać w Parzymiechach w czasie spisów mieszkańców, ale ponieważ spisujący ksiądz nie notował panieńskich nazwisk, o ich istnieniu też się już nie dowiemy.

 

Następna strona:  Tomasz - brat Wincentego