Szukaj
Nowości

Strona 1 z 5  > >>

wrz 29, 2014

Dnia 20 września 2014 roku zmarł Thomas Dzieciaszek, syn Henryka i wnuk Antoniego Dzieciaszka. Pokój Jego Pamięci.

sie 17, 2014

Dnia 15 sierpnia 2014 roku zmarł Marian Dzieciaszek, syn Kazimierza i wnuk Franciszka Dzieciaszka. Pokój Jego Pamięci.

sty 11, 2014

Dnia 10 grudnia 2013 roku zmarł Stanisław Adam Kozerawski, wnuk Heleny Kozerawskiej i prawnuk Hipolita Dzieciaszka. Pokój Jego Pamięci.

Kontakt
Administrator strony
Jerzy Dzieciaszek
Email: info@dzieciaszek.com

Jesteś tutaj: Strona główna » Historia rodziny » Linia Mikołaja

Linia Mikołaja

 

Mikołaj, najmłodszy syn Wincentego, urodził się ok. 1778 roku. Ożenił się z Wiktoryją z Pilarków. Mieli pięcioro dzieci – Kaspra, Małgorzatę, Piotra, Jana i Juliannę (pokolenie 3). Był zamożnym gospodarzem (włościanem) określanym w różnych aktach metrykalnych jako półrolnik. Mikołaj zmarł w 1835 roku, mając około 56 lat.

Małgorzata przyszła na świat 9 lipca 1808 roku. Jej akt urodzenia jest kolejnym najstarszym aktem urzędowym (po rejestrach ludności z lat 1790 i 1791 Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej), w którym występuje nazwisko Dzieciaszek, spisanym zaledwie parę miesięcy po wprowadzeniu w Parzymiechach postanowień Kodeksu Napoleona o Urzędach Stanu Cywilnego. Małgorzata wyszła za mąż za Tomasza Szczukę i miała z nim co najmniej syna Tomasza (1840 rok).

Piotr (1811 rok) ożenił się z Petronellą z Orzełków w 1833 roku. Nie mieli dzieci. Piotr pracował u proboszcza. Występuje w wielu aktach metrykalnych jako gospodarz z probostwa lub gospodarz z plebanii. Zmarł w 1866 roku, mając 55 lat. Jego żona przeżyła go o zaledwie jeden miesiąc.

Jan (de Matta) (1815 rok) – jest tylko jego akt urodzenia. Nie wiadomo, co się z nim później stało.

Julianna (1821 rok) wyszła za mąż za Tomasza Troczkę w 1837 roku i miała z nim co najmniej syna Marcina (1839 rok).

Kasper (ok. 1806 roku), choć najstarszy z rodzeństwa, opisywany jest dopiero teraz, ponieważ to dzięki niemu linia Mikołaja przetrwała do dzisiaj i jest licznie reprezentowana. Kasper ożenił się z Maryanną z Puchałów. Do nich należy rekord ilości posiadanych dzieci wśród Dzieciaszków. Mieli ich aż dwanaścioro – Elżbietę, Rocha, Piotra (z Alakanty), Marcina, Jana, Leonarda, Józefę, Macieja, Katarzynę, Tomasza, Jakuba i Józefę (pokolenie 4). Czworo z nich zmarło w dzieciństwie. Czterej jego synowie założyli rodziny, a potomkowie z linii męskiej trzech z nich (Marcina, Macieja i Jakuba) żyją do dzisiaj. Kasper był zagrodnikiem, czyli niezamożnym chłopem. Zmarł w 1863 roku, w wieku około 56 lat.

Dzieci Kaspra poza zmarłymi w dzieciństwie to:

Elżbieta (1826 rok) wyszła za mąż za Michała Szyndała w 1847 roku.

Roch (1830 rok) nie występuje później w aktach metrykalnych. Może został wzięty do służby w armii carskiej.

Marcin (1833 rok) ożenił się z Anastazją z Siemkowskich  w 1857 roku. Mieli siedmioro dzieci – Wincentego, Franciszka, Józefę, Władysława, Maryannę, Kaspra i Katarzynę (pokolenie 5). Marcin był zagrodnikiem. Po zniesieniu pańszczyzny przeniósł się z rodziną do Zimnowody, gdzie zmarł w 1875 roku, mając zaledwie 42 lata.

Piątka jego dzieci założyła rodziny:

Franciszek (1862 rok) ożenił się z Maryanną Niezgodą w 1884 roku i miał z nią sześcioro dzieci, pięć córek i jednego syna – Adama, Zofię, Michalinę, Magdalenę, Weronikę i Antoninę (pokolenie 6). Ten syn – Adam (1885 rok) miał aż dziewięcioro dzieci. Ich potomkowie w linii męskiej żyją do dziś w Parzymiechach i w okolicach Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych.

Józefa (1865 rok) wyszła za mąż za Jana Piątka w 1891 roku i miała z nim co najmniej syna Szymona (1910 rok).

Władysław (1867 rok) ożenił się z Ewą z Dominiaków w 1889 roku i miał z nią siedmioro dzieci – Stanisławę, Józefę, Maryannę, Leona, Katarzynę, Józefa i Franciszka (pokolenie 6). Jego starszy syn Józef (1900 rok) założył rodzinę. Jedyny syn Józefa – Mirosław (1940 rok) zginął tragicznie w 1959 roku w katastrofie kolejowej jako kawaler.

Tak wiec do dziś przetrwała tylko linia Marcin – Franciszek – Adam.

Maryanna (1869 rok) wyszła za mąż za Aleksego Krawczyka w 1888 roku.

Katarzyna (1875 rok) wyszła za mąż za Tomasza Gworysa w 1892 roku i miała z nim co najmniej córkę Maryannę (1910 rok).

Maciej (1841 rok), kolejny syn Kaspra, ożenił się z Antoniną z Krawczyków w 1862 roku i miał z nią dziewięcioro dzieci – Jana, Katarzynę, Franciszka, Maryannę, Jana, Józefa, Zofię, Petronellę i Franciszka (pokolenie 5). Maciej był zagrodnikiem. I on również, tak jak starszy brat Marcin, przeniósł się z rodziną do Zimnowody po zniesieniu pańszczyzny. Tylko jeden jego syn Jan założył rodzinę. Pozostali synowie zmarli w dzieciństwie. Nie odnalazłem aktu zgonu Macieja. Zmarł po 1884 roku, bo wtedy urodził się jego najmłodszy syn.

Syn Macieja Jan (1873 rok) ożenił się w 1897 roku z Józefą z Bednarków, wdową po Tomaszu Niezgodzie. Miał z nią siedmioro dzieci – Weronikę, Józefę, Maryannę, Piotra, Walerię, Józefa i Antoninę (pokolenie 6). Kilka córek założyło rodziny. Jego syn Piotr zmarł w dzieciństwie. O drugim synu Józefie (1910 rok) nic mi na razie nie wiadomo. Jan ożenił się po śmierci swojej pierwszej żony po raz drugi z Petronelą Halką i miał z nią ośmioro dzieci. W sumie miał aż 15 dzieci!

Dzieci Jana z drugą żoną to – Julianna, Zofia, Balbina, Jan, Marta, Eugenia, Władysław i Irena (pokolenie 6). Niektóre z nich wciąż żyją, jak również liczni potomkowie. Obaj jego synowie doczekali się potomstwa.

Jan zmarł w 1937 roku w Zimnowodzie, w wieku 64 lat, i jest pochowany wraz z drugą żoną na cmentarzu w Parzymiechach.

Tak wiec do dziś przetrwała linia Maciej – Jan.

Katarzyna (1843 rok) wyszła za mąż za Grzegorza Pilarka w 1860 roku.

Tomasz (1845 rok), kolejny syn Kaspra, ożenił się z Maryanną z Siemkowskich w 1865 roku. Mieli czwórkę dzieci – Józefa, Józefa, Stanisława i Maryannę (pokolenie 5). Dwoje z nich zmarło jako małe dzieci. Również Tomasz, tak jak jego starsi bracia przeniósł się do Zimnowody. Był zagrodnikiem, choć w akcie urodzenia swojej najmłodszej córki jest zapisany jako wyrobnik, czyli nie posiadający własnej ziemi i zajmujący się pracą dorywczą u innych. Zmarł w 1898 roku, w wieku 53 lat.

Józef (1868 rok), jego drugi syn,  wyprowadził się z Zimnowody w poszukiwaniu pracy i trafił do Dąbrowy Górniczej, gdzie został górnikiem w kopalni Koszelew. Niestety w 1891 roku zginął w katastrofie górniczej w tej kopalni. Był kawalerem, nie pozostawił po sobie dzieci, tak, że i ta linia Dzieciaszków wygasła.

Maryanna (1880 rok) wyszła za mąż za Andrzeja Wicensa w 1890 roku.

Jakub (1848 rok), najmłodszy syn Kaspra, ożenił się z Marcyanną z Nicponiów w 1867 roku. Również on przeniósł się do Zimnowody. Mieli pięcioro dzieci – Jana, Józefa, Maryannę, Antoniego i Jana (pokolenie 5). Obaj Janowie zmarli młodo. Nie odnalazłem żadnych śladów po Antonim. Natomiast Józef założył nie jedną, ale aż trzy rodziny! Jakub w aktach urodzenia swoich dzieci występuje jako rolnik, ale po uwłaszczeniu tak określano wszystkich chłopów, niezależnie od ilości posiadanej ziemi, więc nie wiemy ile miał ziemi. Żona Jakuba - Marcyanna zmarła w 1897 roku w Zimnowodzie, natomiast Jakub żył jeszcze bardzo długo. Podobno, według jego wnuczki Genowefy z Glińska, dożył stu lat. Warto by to sprawdzić.

Józef (1880 rok) ożenił się z Petronellą Wieczorek w 1900 roku. Mieli czwórkę dzieci, dwie córki i dwóch synów – Michalinę, Bogusława, Weronikę i Franciszka (pokolenie 6). Dwoje młodszych dzieci urodziło się już w Stawkach (obecna nazwa Kleśniska) gdzie rodzina przeniosła się z Zimnowody. Dwoje starszych dzieci zmarło w dzieciństwie, o Weronice (1903 rok) nic nie wiemy, a najmłodszy syn Franciszek (1905 rok) założył rodzinę z Walerią Kaczmarek. Jego liczni potomkowie żyją dziś głównie w Tarnowskich Górach. Żona Józefa - Petronella, zmarła nagle w 1906 roku w wieku 24 lat, prawdopodobnie przy porodzie, co nie było wtedy rzadkością.

Józef ożenił się po raz drugi z Maryanną Nowak. Nie ma ich aktu ślubu w parafii Parzymieskiej, więc prawdopodobnie panna młoda pochodziła z innej miejscowości i ślub odbył się zgodnie z tradycją w parafii panny młodej. Mieli jednego syna Bolesława, który zmarł jako jednoroczne dziecko w 1909 roku.

Związek z Maryanną również nie trwał długo. Maryanna chyba zmarła, bo Józef ożenił się po raz trzeci z Anną Krawczyk w 1911 roku w Parzymiechach i w tym samym 1911 roku urodził im się syn ochrzczony również jako Bolesław. W tym trzecim związku Jozef dorobił się ośmiorga dzieci – Bolesława, Władysława, Pelagii, Marty, Marty, Genowefy, Zygmunta i Karola (pokolenie 6). Jego liczni potomkowie mieszkają dziś głównie w Świebodzinie, Niemodlinie i Łodzi. Józef zmarł w 1925 roku w Stawkach (obecnie Kleśniska), w wieku zaledwie 45 lat.

Tak wiec do dziś przetrwała linia Jakub – Józef.

Maryanna (1883 rok), jedyna córka Jakuba, wyszła za mąż za Andrzeja Smorąga w 1902 roku i miała z nim co najmniej syna Władysława (1909 rok) i córkę Maryannę (1912 rok).

Józefa (1852 rok), ostatnia z dzieci Kaspra, wyszła za mąż za Wojciecha Michniewskiego w 1869 roku.


Następna strona:  Franciszek - kucharz dworski